Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Configuration / Homepage elemen... / Veiligheidsmoni...

Veiligheidsmonitor nieuws

 • Minder Nederlanders voelen zich onveilig
  12 maart 2020 15:29
 • Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland
  12 maart 2020 15:26
 • Brief ontvangen?
  09 aug 2019
  Heeft u in de afgelopen periode een brief over de Veiligheidsmonitor ontvangen?
 • Aanmelding voor de VM 2019 vóór 1 maart 2019
  03 jan 2017
  Gemeenten en politie-eenheden hebben tot uiterlijk 1 MAART 2019 de mogelijkheid om zich aan te melden als deelnemer van de Veiligheidsmonitor.
 • VM2015: Minder slachtoffers criminaliteit
  01 mrt 2016
  In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015, die op 1 maart 2016 is gepubliceerd.
 • I&O Research ook in periode 2016-2019 uitvoerder van de Veiligheidsmonitor
  16 feb 2016
  Eind 2015 heeft na vier jaar opnieuw een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de uitvoering van het veldwerk van de Veiligheidsmonitor in de periode 2016-2019.
 • CBS: Eén op de zes meisjes wordt online gepest
  18 dec 2015
  Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken.
 • Ouderen voelen zich minder onveilig dan jongeren
  01 sep 2015
  Regelmatig berichten de media dat ouderen zich onveilig voelen. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2014 blijkt echter dat zij zich juist veiliger voelen dan de nieuwsberichten suggereren. Hierover schrijven Ruud Dorenbos en Razia Ghauharali op de website van sociale vraagstukken.
 • Weer een stuk veiliger
  09 jun 2015
  Terugblikken en vooruitkijken met Dick Meuldijk

  Drie maanden terug werden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2014 gepubliceerd. Een inmiddels herkenbaar beeld: Het percentage slachtoffers neemt nog steeds af. En ook de veiligheidsgevoelens ontwikkelen zich redelijk positief, echter minder snel dan men zou verwachten. Opmerkelijk blijft dat onrust die er in veiligheidsland bestaat als gevolg van de problemen bij het vormen van de Nationale Politie zich (nog?) niet vertalen in negatieve oordelen over het functioneren van de politie.
 • Veilig platteland, minder tevreden over politie
  08 jun 2015
  Het platteland is volop in het nieuws. Vaak wordt het platteland in verband gebracht met zaken als bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en een onder druk staande leefkwaliteit. Jonge, kansrijke bewoners zouden massaal wegtrekken, terwijl tegelijkertijd het aantal bewoners in een achterstandssituatie of met een zorgvraag drastisch zouden toenemen. Ook verschijnen er geregeld berichten in de media over scholen die moeten sluiten, het afnemende winkelaanbod en het beperkt aantal sociaal-culturele voorzieningen. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen. Sommige plattelandsregio’s laten een werkgelegenheidsgroei zien die bovengemiddeld hoog is. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het aandeel jonge verhuizers naar minder populaire plattelandsgemeenten opvallend hoog is. Zij kiezen voor de relatief goedkope woningen die op het platteland te vinden zijn, maar ook wordt het landschap als verhuismotief genoemd. En het platteland is veilig. Dat bleek weer eens uit de recent uitgekomen Veiligheidsmonitor.
 • Steeds minder Nederlanders ervaren criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in de buurt
  03 mrt 2015
  In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen. Ook voelen steeds minder inwoners zich onveilig. In het afgelopen jaar verminderde ook de ervaren overlast in de buurt. Criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast worden het meest ondervonden in de vier grote steden. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.
 • Is er leven na de methodebreuk?
  03 nov 2014
  I&O bespreekt praktijkervaringen met alternatieve methoden voor het maken van tijdreeksen, ondanks de methodebreuk van 2012.
 • Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?
  29 apr 2014
  De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast staat al jaren op de landelijke en lokale politieke agenda. Het terugdringen van jeugdoverlast heeft dan ook voor meerdere partijen, overheid, gemeente en politie, prioriteit. Maar hoe groot zijn de problemen nu eigenlijk?
 • Gebruikers Veiligheidsmonitor
  04 mrt 2014
  Vanaf vorig jaar is het voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners (de 70.000+ gemeenten) die niet hebben deelgenomen mogelijk om gebruiker te worden van de Veiligheidsmonitor.
 • Veiligheid in de stad, een tussenstand
  20 mrt 2014
  Een effectief veiligheidsbeleid kan niet zonder informatie. Het op basis van de onderbuik van de samenleving opbouwen van een veiligheidsbeleid leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een verspilling van schaarse capaciteit.
 • Online databank Veiligheidsmonitor
  04 mrt 2014
  Ook op het niveau van basisteams, gemeenten en in sommige gevallen zelfs wijk- en buurtniveau komen er resultaten beschikbaar uit de Veiligheidsmonitor.

Zoeken in de website: