Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Deelname / Deelnamekosten

Deelnamekosten

Hieronder volgen de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de VM 2019

A. Enquêtekosten. De kosten per netto ingekochte enquête bedragen € 9,50 (excl. btw).

B. Gebruik vrije ruimte. Indien deelnemer gebruik maakt van de vrije ruimte van de vragenlijst wordt er per ingekochte enquête een opslag van € 1,50 gerekend (excl. btw).

C. Steekproefkosten. Door het CBS worden kosten in rekening gebracht voor het trekken van de lokale steekproeven. Door het verdere stroomlijnen van de daarmee samenhangende processen is het tarief voor de eenvoudigere steekproefaanvragen verlaagd. De tarieven blijven verder afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de steekproefaanvraag: een combinatie van regionale indeling en steekproeffractie. Er worden nu 5 regionale indelingen en 3 steekproeffracties onderscheiden: 

  1. De regionale indeling is de gehele gemeente (er is dus maar één gebied).
  2. De regionale indeling valt samen met de wijk of buurtindeling, waarbij iedere wijk of buurt één gebied vormt. Hierbij wordt het toegestaan dat er een gebied, het "restgebied" uit twee wijken of twee buurten bestaat. Alternatief: ieder gebied uit de regionale indeling valt samen met een 4-cijferig postcodegebied.
  3. De indeling in gebieden is gebaseerd op wijken of buurten. Hierbij is ieder gebied samengesteld uit één of meerdere wijken of buurten bij elkaar. Alternatief: ieder gebied is samengesteld uit meerdere 4-cijferige postcodes.
  4. Ieder gebied uit de regionale indeling wordt gedefinieerd door een verzameling van 6-cijferige postcodes.
  5. Er wordt een combinatie van buurten en postcodes gebruikt in de gebiedsindeling.

Er wordt nog steeds een terughoudend beleid gevolgd voor steekproeven met een fractie van meer dan 20%: daar wordt een uitzonderlijk hoog tarief van € 8.175,- voor gerekend. Dit hoge tarief wordt in voorkomende gevallen van tevoren duidelijk gemeld aan de aanvrager. 

Dit leidt tot onderstaande tabel met nieuwe tarieven (hierop wordt geen btw in rekening gebracht).

Regionale indeling

        fractie < 14%         

  14% ≤ fractie < 20%

       20% ≤ fractie      

1

€ 100,-

€ 200,-

€ 8.175,-

2

€ 150,-

€ 300,-

€ 8.175,-

3

€ 300,-

€ 400,-

€ 8.175,-

4

€ 500,-

€ 650,-

€ 8.175,-

5

€ 600,-

€ 800,-

€ 8.175,-

 

D. Kosten koppelen telefoonnummers. Voor het telefonisch rappel is het noodzakelijk om telefoonnummers bij de steekproef te zoeken. Bij gemiddeld 50% van de bruto steekproef wordt een telefoonnummer gevonden. Op basis hiervan wordt gefactureerd. De kosten bedragen € 0,26 (excl. btw) per gevonden telefoonnummer.

E. Kosten databeheer CBS. Voor hierboven vermelde acties en voor onderhoud van de online databank wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is wel afhankelijk van het aantal extra ingekochte enquêtes. Op deze tarieven wordt geen btw in rekening gebracht.

1 - 200

enquêtes =

€ 100,-

201 - 400

enquêtes =

€ 225,-

401 - 600

enquêtes =

€ 350,-

601 - 800

enquêtes =

€ 450,-

801 - 1000

enquêtes =

€ 650,-

1001 - 1500

enquêtes =

€ 900,-

1501 - 2000

enquêtes =

€ 1.300,-

2001 - 2500

enquêtes =

€ 1.500,-

2501 - 5000

enquêtes =

€ 2.000,-

5001 of meer

enquêtes =

€ 5.000,-

 

Rekenvoorbeeld 1:

Gemeente X wil enkel op gemeenteniveau uitspraken doen en wil daarvoor 400 netto enquêtes laten afnemen. Gemeente X maakt verder geen gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 60 enquêtes voor gemeente X beschikbaar (informatie op te vragen bij I&O Research). Hierdoor hoeft gemeente X nog maar 340 extra enquêtes in te kopen. De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

A. enquêtekosten: € 9,50 x 340 = € 3.230,- (excl. btw)

B. vrije ruimte: geen

Totaal € 3.230,- excl. btw (€ 3.908,30 incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

C. steekproefkosten: enkel gemeenteniveau bij een steekproeffractie van bijv. 15% = € 200,- 

D. kosten telefoonnummers. In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat een bruto steekproef van 1000 nodig is om netto 340 enquêtes te realiseren. De kosten voor het koppelen van de telefoonnummers bedragen dan: 1000 x 50%  x 0,26 = € 130,- (excl. btw)

E. kosten databeheer CBS: tarief 201-400 enquêtes = € 225,-

Totaal € 555,- excl. btw (€ 582,30 incl. btw. Alleen voor koppeling van telefoonnumers wordt door het CBS btw in rekening gebracht: in dit geval € 27,30).

 

Rekenvoorbeeld 2:

Gemeente Y wil graag uitspraken kunnen doen op het niveau van de vier wijken waar gemeente Y uit bestaat. Per wijk neemt ze genoegen met 250 netto enquêtes. Gemeente Y wil nog wat vragen stellen op het gebied van veiligheid die specifiek zijn voor de eigen gemeente en maakt dus gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 150 enquêtes beschikbaar voor gemeente Y. Gemeente Y wil echter minimaal 250 enquêtes per wijk, inclusief de vrije ruimte, dus is ze genoodzaakt om toch 1000 enquêtes extra in te kopen (in het landelijke basisdeel kunnen namelijk geen eigen vragen worden opgenomen). De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

A. enquêtekosten: € 9,50 x 1000 = € 9.500,- (excl. btw)

B. vrije ruimte: € 1,50 x 1000 = € 1.500,- (excl. btw)

Totaal € 11.000,- excl. btw (€ 13.310,- incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

C. steekproefkosten: tarief voor regio indeling 2 met een steekproeffractie van bijv. 19% = € 300,-

D. kosten telefoonnummers. In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat een bruto steekproef van 3000 nodig is om netto 1000 enquêtes te realiseren. De kosten voor koppelen van de telefoonnummers bedragen dan: 3000 x 50%  x 0,26 = € 390,- (excl. btw)

E. kosten databeheer CBS: tarief 801-1000 = € 650,-

Totaal € 1.340,- excl. btw (€ 1.421,90 incl. btw. Alleen voor koppeling van telefoonnumers wordt door het CBS btw in rekening gebracht: in dit geval € 81,90).

 

Rekenvoorbeeld 3:

Gemeente Z doet uitspraken op wijkniveau en wil per wijk 300 enquêtes. De gemeente bestaat maar uit 2 wijken. Ze heeft dus 600 enquêtes nodig. Uit het landelijke basisdeel zijn voor gemeente Z al 100 enquêtes beschikbaar. Gemeente Z maakt ook gebruik van de vrije ruimte, maar neemt daarvoor genoegen met een minder hoge betrouwbaarheid. Gemeente Z koopt dus 500 extra enquêtes incl. vrije ruimte in. De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

A. enquêtekosten: € 9,50 x 500 = € 4.750,- (excl. btw)

B. vrije ruimte: € 1,50 x 500 = € 750,- (excl. btw)

Totaal € 5.500,- excl. btw (€ 6.655,- incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

C. steekproefkosten:  tarief voor regio indeling 2 met een steekproeffractie van bijv. 12% = € 150,-

D. kosten telefoonnummers. In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat een bruto steekproef van 1500 nodig is om netto 500 enquêtes te realiseren. De kosten voor het koppelen van de telefoonnummers bedragen dan: 1500 x 50%  x 0,26 = € 195,- (excl. btw)

E. kosten databeheer CBS: tarief 401-600 = € 350,-

Totaal € 695,- excl. btw (€ 735,95 incl. btw. Alleen voor koppeling van telefoonnumers wordt door het CBS btw in rekening gebracht: in dit geval € 40,95).

28 jun 2018


Zoeken in de website: