Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni...

Veiligheidsmonitor nieuws

 • Brief ontvangen?

  09 aug 2019

  Heeft u in de afgelopen periode een brief over de Veiligheidsmonitor ontvangen?

 • Aanmelding voor de VM 2019 vóór 1 maart 2019

  03 jan 2017

  Gemeenten en politie-eenheden hebben tot uiterlijk 1 MAART 2019 de mogelijkheid om zich aan te melden als deelnemer van de Veiligheidsmonitor.

 • Wegwijzer gebruikers VM

  02 jan 2017

  Voor een beter gebruik van de VM organiseerden CBS, Platform31 en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in 2016 een leerkring voor gemeenten. Alle behandelde thema’s en vraagstukken in de leerkring zijn verwerkt in deze wegwijzer.

 • VM2015: Minder slachtoffers criminaliteit

  01 mrt 2016

  In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015, die op 1 maart 2016 is gepubliceerd.

 • I&O Research ook in periode 2016-2019 uitvoerder van de Veiligheidsmonitor

  16 feb 2016

  Eind 2015 heeft na vier jaar opnieuw een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de uitvoering van het veldwerk van de Veiligheidsmonitor in de periode 2016-2019.

 • CBS: Eén op de zes meisjes wordt online gepest

  18 dec 2015

  Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken.

 • Ouderen voelen zich minder onveilig dan jongeren

  01 sep 2015

  Regelmatig berichten de media dat ouderen zich onveilig voelen. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2014 blijkt echter dat zij zich juist veiliger voelen dan de nieuwsberichten suggereren. Hierover schrijven Ruud Dorenbos en Razia Ghauharali op de website van sociale vraagstukken.

 • Weer een stuk veiliger

  09 jun 2015

  Terugblikken en vooruitkijken met Dick Meuldijk

  Drie maanden terug werden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2014 gepubliceerd. Een inmiddels herkenbaar beeld: Het percentage slachtoffers neemt nog steeds af. En ook de veiligheidsgevoelens ontwikkelen zich redelijk positief, echter minder snel dan men zou verwachten. Opmerkelijk blijft dat onrust die er in veiligheidsland bestaat als gevolg van de problemen bij het vormen van de Nationale Politie zich (nog?) niet vertalen in negatieve oordelen over het functioneren van de politie.

 • Veilig platteland, minder tevreden over politie

  08 jun 2015

  Het platteland is volop in het nieuws. Vaak wordt het platteland in verband gebracht met zaken als bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening en een onder druk staande leefkwaliteit. Jonge, kansrijke bewoners zouden massaal wegtrekken, terwijl tegelijkertijd het aantal bewoners in een achterstandssituatie of met een zorgvraag drastisch zouden toenemen. Ook verschijnen er geregeld berichten in de media over scholen die moeten sluiten, het afnemende winkelaanbod en het beperkt aantal sociaal-culturele voorzieningen. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen. Sommige plattelandsregio’s laten een werkgelegenheidsgroei zien die bovengemiddeld hoog is. Uit recent onderzoek komt naar voren dat het aandeel jonge verhuizers naar minder populaire plattelandsgemeenten opvallend hoog is. Zij kiezen voor de relatief goedkope woningen die op het platteland te vinden zijn, maar ook wordt het landschap als verhuismotief genoemd. En het platteland is veilig. Dat bleek weer eens uit de recent uitgekomen Veiligheidsmonitor.

 • Steeds minder Nederlanders ervaren criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in de buurt

  03 mrt 2015

  In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat naar eigen zeggen slachtoffer werd van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme flink afgenomen. Ook voelen steeds minder inwoners zich onveilig. In het afgelopen jaar verminderde ook de ervaren overlast in de buurt. Criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast worden het meest ondervonden in de vier grote steden. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Veiligheidsmonitor 2014, een grootschalige bevolkingsenquête van CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie en gemeenten.

 • Is er leven na de methodebreuk?

  03 nov 2014

  I&O bespreekt praktijkervaringen met alternatieve methoden voor het maken van tijdreeksen, ondanks de methodebreuk van 2012.

 • Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?

  29 apr 2014

  De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast staat al jaren op de landelijke en lokale politieke agenda. Het terugdringen van jeugdoverlast heeft dan ook voor meerdere partijen, overheid, gemeente en politie, prioriteit. Maar hoe groot zijn de problemen nu eigenlijk?

 • Veiligheid in de stad, een tussenstand

  20 mrt 2014

  Een effectief veiligheidsbeleid kan niet zonder informatie. Het op basis van de onderbuik van de samenleving opbouwen van een veiligheidsbeleid leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een verspilling van schaarse capaciteit.

 • Online databank Veiligheidsmonitor

  04 mrt 2014

  Ook op het niveau van basisteams, gemeenten en in sommige gevallen zelfs wijk- en buurtniveau komen er resultaten beschikbaar uit de Veiligheidsmonitor.

 • Gebruikers Veiligheidsmonitor

  04 mrt 2014

  Vanaf vorig jaar is het voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners (de 70.000+ gemeenten) die niet hebben deelgenomen mogelijk om gebruiker te worden van de Veiligheidsmonitor.

 • Veldwerk Veiligheidsmonitor 2013 van start!

  07 aug 2013

  Na maanden van voorbereidingen is het weer zo ver, deze week start het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor 2013.

 • Veiligheid in de grote stad: samenwerking als rode draad.

  25 jul 2013

  Op basis van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 hebben Ruud Dorenbos (Platform31) en Razia Ghauharali (Bureau Veiligheidsmonitor) een onderzoek uitgevoerd naar veiligheid in de grote stad. In welke grote steden in Nederland wordt de veiligheid in de eigen buurt relatief hoog gewaardeerd? En waarom?

 • De vernieuwde Integrale Veiligheidsmonitor

  22 nov 2012
 • Evaluatie en methodebreukanalyse

  22 nov 2012

Zoeken in de website: