Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / VM2015: Minder ...

VM2015: Minder slachtoffers criminaliteit

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015, die op 1 maart 2016 is gepubliceerd.

De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36 procent, terwijl het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12 procent. Het aandeel van de bevolking dat in 2015 slachtoffer werd van cybercrime bleef ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel gelijk op 11 procent, maar is wel lager dan in 2012. Klik hier voor het volledige persbericht over de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2015. 

In de rapportage Veiligheidsmonitor 2015 worden resultaten gepresenteerd op landelijk niveau en op het niveau van de regionale eenheden, districten en 70.000+ gemeenten. Nieuw dit jaar is een apart hoofdstuk waarin ingegaan wordt op de resultaten op basisteamniveau. 

Voor gemeenten die hebben deelgenomen aan de VM2015 zijn de resultaten beschikbaar via de online databank van de Veiligheidsmonitor. 

De rapportage Veiligheidsmonitor 2016 wordt op 1 maart 2017 gepubliceerd. In de daaropvolgende week zullen de resultaten van de VM2016 beschikbaar komen via de online databank van de Veiligheidsmonitor. 

01 mrt 2016


Zoeken in de website: